Missie

Sobo creëert duurzame tewerkstellingstrajecten op maat voor personen met verminderde kansen op de reguliere arbeidsmarkt.

We organiseren economisch rendabele activiteiten die leiden tot een kwaliteitsvol eindproduct .
We gaan voor een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit die uitmondt in een grote klantentevredenheid.

Waarden

Sobo wil een laagdrempelig bedrijf zijn waar respect, gelijkwaardigheid en integriteit belangrijke basiswaarden zijn.

Deskundigheid en duurzaamheid zijn onze dagelijkse bekommernis.

Onze ondernemingscultuur wil uitgenodigd en motiverend zijn voor alle medewerkers en gaat uit van de ontwikkeling van elk individu binnen de job.

Visie

Sobo wil het basisrecht op arbeid voor iedereen realiseren.

We streven duurzaamheid na op vlak van:

  • Tewerkstelling
  • Productie
  • Beleid
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij voeren continu systematische en procesmatige verbeteringen uit die leiden tot meer economische, sociale en milieubewuste bedrijfsvoering.

Sobo wil flexibel inspelen op toekomstige evoluties.

Informatie voor doorverwijzers kandidaten TRAJECTEN